Logo szkoły


Powrót do strony głownej


    SAMORZĄD UCZNIOWSKI

    Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym  szkoły. Młodzież samorządu aktywizuje się do  organizowania występów artystycznych oraz imprez okolicznościowych.

Celem samorządu jest:
  1.   Aktywizowanie życia społecznego w szkole 
  2.   Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną. 
  3.   Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie. 
  4.   Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
  5.   Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację. 
  6.   Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

Powrót do strony głownej