Logo szkoły


Powrót do strony głownej


 

Kadra szkoły:

Rok Szkolny 2019/2020

                  
Dyrektor- mgr inż. Janusz Sławomir Mieczkowski

Wicedyrektor- mgr Dorota Łazarczyk

Pedagog szkolny - Jacek Chojnowski

Nauczyciele:
  1. mgr Irena Janczewska - język polski 
  2. mgr Elżbieta Bednarczyk - język angielski 
  3. mgr Dorota Łazarczyk- historia i wiedza o społeczeństwie, biblioteka 
  4. mgr Małgorzata Świderska - matematyka 
  5. mgr Elżbieta Kęsik - fizyka 
  6. mgr Anna Ruszczyk - geografia 
  7. mgr Anna Maczewska - biologia, chemia 
  8. mgr Irena Zwornicka - podstawy przedsiębiorczości 
  9. mgr Janusz Mieczkowski - edukacja dla bezpieczeństwa 
  10. mgr Marzena Miecznikowska- wychowanie fizyczne 
  11. mgr Jacek Chojnowski- informatyka, wychowanie fizyczne 
  12. ks. mgr Bartosz Brzostowski - religia 
  13. mgr Anna Wądołowska - wychowanie do życia w rodzinie 

Sekretariat: Alina NiecikowskaPowrót do strony głownej